Råd og regler i forb med treningssentre og korona fra Bærum kommune

Vi minner om at man generelt skal holde avstand til personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.

Når må du bruke munnbind i Bærum?

 • Du skal bruke munnbind når du reiser med kollektivtransport. Også innendørs på stasjonsområder.
 • Du skal bruke munnbind når du tar taxi. Dette gjelder alle i bilen, også sjåfør.
 • Du skal bruke munnbind når du besøker butikker, fellesarealene på kjøpesentre, tros- og livssynslokaler og lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. For eksempel ved besøk på bibliotek, må munnbind benyttes under hele besøket. På treningssenter gjelder regelen i resepsjonsområder, og på vei inn og ut.
 • Ansatte som oppholder seg sammen med besøkende skal bruke munnbind, med mindre det er iverksatt andre smitteverntiltak for ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.
 • Ansatte ved spise- og serveringssteder skal bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjester har tilgang.

I Bærum gjelder disse begrensningene:  

Voksne over 20 år 

 • Det er ikke tillatt å organisere eller delta i organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter. 
 • For særskilt sårbare og utsatte grupper er det mulig med tilpasset aktivitet, så lenge det ikke er fysisk kontakt mellom deltakerne og gjeldende smittevernregler følges. 

Barn og unge under 20 år:  

 • Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter kan gjennomføres. Det er ikke tillatt med samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten, eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres.
 • Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer og lignende.  
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn og ungdom under 20 år under organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter. 

Treningssentre:  

Treningssentre i Bærum kan være åpne. Besøkende skal bruke munnbind i resepsjonsområder, og på vei inn og ut.

Sentrene har krav om smittevernfaglig forsvarlig drift:  

 • Virksomheten skal følge eventuelle bransjestandarder for smittevern, samt ha egne skriftlige rutiner for god hygiene og godt renhold og sørge for at rutinene følges.
 • Besøkende må kunne holde to meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort. 
 • Virksomheten skal ved vakthold eller på annen egnet måte påse at besøkende holder tilstrekkelig avstand. 
 • Om gruppetrening  kan tillates, avhenger av type trening og lokalitetene. Spørsmål om gruppetrening, må avgjøres fra sted til sted. 
 • Folkehelsekontoret høy prioritertet på tilsyn og kontroll med virksomheten på treningssentrene. 

Det er krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for visse virksomheter:

 • Virksomheter som drives i kjøpesentre og andre butikklokaler
 • Tros- og livssynslokaler
 • Lokaler med åpent tilgjengelige aktivitetstilbud for sårbare grupper
 • Museer, gallerier, teater, kino og lignende kulturlokaler
 • Treningssentre

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes:

 • Virksomheten skal følge eventuelle bransjestandarder for smittevern.
 • Virksomheten skal ha egne skriftlige rutiner for god hygiene og godt renhold og sørge for at rutinene følges.
 • Besøkende må kunne holde to meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.
 • Virksomheten skal ved vakthold eller på annen egnet måte påse at besøkende holder tilstrekkelig avstand.

Kommunedirektøren kan stenge virksomheter som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

 

Kjenn gleden ved å være!

Yoga inspiration image

Velkommen til en
raus yogaopplevelse