Folkehelseinstituttet (FHI) og Koronatiltak for treningssentre og bl a yogaklasser

FHIs hjemmeside skriver følgende om smittevernregler for treningssentre pr 3 februar 2021. Yogastudioer er plassert i samme kategori som treningssentre, og vi deler hele teksten selv om ikke alle punkter er like relevante for oss.

Treningssentre

  • Treningssentre omfattes av kravene som er angitt i covid-19-forskriftens § 15b.
  • Det bør være minst 1 meters avstand mellom de trenende til enhver tid, og minst 2 meter ved trening med høy intensitet. I mindre fysisk krevende gruppetreninger, som yoga og pilates, er 1 meters avstand tilstrekkelig.
  • Håndhygiene bør utføres før og etter treningsøkten.
  • Forsterket rengjøring av hyppig brukte kontaktpunkter og utstyr.
  • For utstyr som berøres med hendene over tid (f.eks. manualer og treningsapparater), bør brukeren rengjøre i henhold til vanlige rutiner, og senteret bør rengjøre ved dagens slutt.
  • Unngå kø ved inngang/resepsjon, toaletter, garderober og ved apparater/stasjoner.
  • Sentrene bør lage en oversikt eller plan over maksimalt antall personer som kan være til stede samtidig på senteret, basert på gjeldende avstandskrav og tilgang til garderober, toaletter og dusjfasiliteter.

Bransjen selv har utviklet en bransjestandard for smittevernfaglig forsvarlig drift med innspill fra helsemyndighetene. det forventes at treningssentrene følger denne.