Dynamisk yoga

Dynamisk yoga-I onsdag kl 1715  (middels krevende)

Dette er et kurs for deg som liker å være i bevegelse og gjerne svetter litt. Det er en fordel – men ikke noe krav – om du har noe yogaerfaring fra før.

Grunnstillinger og serier som solhilsen, ujaii-pust og krigerstillinger gjennomgås i løpet av semesteret og danner utgangspunkt for ulike kombinasjoner.
Kurset henter inspirasjon fra ashtanga, vinyasa, klassisk yoga og yin-yoga og inneholder både intensive flyt-sekvenser og myke og rolige øvelser som innledning og avrunding av timene.

Det legges vekt på koordinasjon av pust og bevegelse og en gradvis progresjon av teknikk og nivå i takt med egne forutsetninger. Det gis derfor forslag til alternativ utførelse av stillingene underveis.

Alle timer avsluttes med dyp avspenning.

Dynamisk yoga-II mandag kl 1900 (krevende)

Dette er et kurs for deg som har noe erfaring med dynamisk yoga og kjenner til grunnelementer som solhilsen og ujaii-pust. Undervisningen er i stor grad flytbasert.

Kurset henter inspirasjon fra ashtanga, vinyasa, klassisk yoga og yin-yoga . Vi utforsker ulike sekvenser og kombinasjoner, samt noen av de mer avanserte yogastillingene som krever både styrke, balanse og fleksibilitet.

Vi gjør også myke og rolige øvelser som innledning og avrunding av timene.

Det legges vekt på koordinasjon av pust og bevegelse og en gradvis progresjon i forhold til vanskelighetsgrad i sekvenser og enkeltøvelser.

Prøvetime 
Så lenge er kurs ikke er fulltegnet er du velkommen på en uforpliktende prøvetime. Ta kontakt pr epost eller telefon (41 56 97 63) for nærmere avtale. 

Sein kursstart og redusert kurspris
Hvis du begynner underveis i et kurs tilpasses prisen i forhold til hvor mange ganger du har mistet.

Vinteren 2020 

Dynamisk yoga-I 
Onsdag kl 1715-1845, 11 uker  (8/1-25/3) kr 2650.- Fulltegnet

Dynamisk yoga-II 
Mandag kl 1900-2030, 10 uker (6/1-16/3) kr 2420.- Fulltegnet

Lærer: Trude

Dancingyoga3