Vilkår og betingelser

Påmelding

Du melder deg på kurs ved å sende oss en epost med beskjed om hvilket kurs du ønsker å delta på og antall uker (hvis det er flere alternativ). Kort tid etter vil du motta bekreftelse på din påmelding og faktura for kurset. Plassen er sikret når kursavgiften er betalt. Dersom et kurs blir avlyst returneres kursavgiften uavkortet. Du er velkommen til å melde deg på og bli med også etter at et kurs har startet opp, forutsatt ledig plass. Kursavgiften vil da bli redusert i forhold til hvor mange ganger du har mistet.

Avmelding

Dersom du melder deg av et kurs du har meldt deg på innen 14 dager fra påmelding og innen kursstart vil du få refundert tilsvarende kursbeløpet minus kr. 100,- i administrasjonsgebyr. Ved avmelding fra helgekurs/ workshops må avmeldingen skje innen 14 dager fra påmelding og seinest 5 dager før kursstart for at du skal få refundert kursavgiften minus kr 200.- i adm.gebyr. Vi refunderer ikke kursavgift uansett grunn hvis avmeldingen kommer senere enn 14 dager etter påmelding, eller om kurset har startet.

Ta igjen tapte timer

Dersom du mister en eller flere ganger av kurset du har meldt deg på, er du velkommen til å ta igjen de tapte timene på de andre kursene vi tilbyr i den grad plassen tillater. Tapte timer må som hovedregel tas igjen i løpet av den perioden kurset du er påmeldt varer (dvs innen sluttdato på det aktuelle kurset).

Fortsetter du videre på kurs hos oss er vi åpne for at du kan ta igjen tapte timer fra forrige kursperiode også i den nye perioden.

Skal du at igjen en tapt time er det bare å møte opp på timen du ønsker. Gi beskjed til læreren hvilket kurs du vanligvis følger.

Klippekort

Klippekort er ikke noe Raus yoga promoterer (fordi vi mener at de fleste har større nytte og utbytte av kontinuiteten som ligger i å følge kurs over tid) men vi har åpnet for muligheten. Fast påmeldte til det aktuelle kurset har fortrinnsrett dersom det ikke er plass til alle. Ta kontakt på epost dersom du ønsker mer info om klippekort.

Skader

Raus Yoga har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du går på kurs hos oss eller anvender teknikker du har lært på kurs hos oss. Når du melder deg på kurs hos oss, aksepterer du at du selv er ansvarlig for din kropp og ditt sinn, og du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Raus Yoga eller Raus Yogas instruktører for skader du pådrar deg på kurs, eller på vei inn eller ut fra kurslokalet, eller skader du får når du praktiserer det du har lært på egen hånd. Raus Yoga er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.