Vilkår og betingelser

Spesielle forhold knyttet til Korona-pandemien

Raus Yoga ønsker å gjøre det beste for våre deltakere. Hvis myndighetene innfører begrensninger som gjør at undervisningen i yogahuset må ta en pause, vil vi ha et digitalt tilbud med tilsvarende yogaklasser som du er påmeldt til og vant med. Hvis du ikke ønsker å bruke vårt digitale tilbud kan du be om å få tilbakebetalt den delen av kursavgiften som tilsvarer de gangene vi må undervise digitalt.

Yogaklasser på video

Går du på kurs hos oss i yogahuset får du også tilgang til vårt videobibliotek uten ekstra omkostninger. Vi ser dette som et ekstra smitteverntiltak fordi det kan hjelpe deg til å  bli hjemme når du er i tvil. Det kan også være en inspirasjon til å gjøre yoga flere ganger i uka, hvis du ønsker det! Din yogalærer vil gi deg forklaring på hvordan du får tilgang til videoene.

Påmelding

Du melder deg på kurs ved å sende oss en epost med beskjed om hvilket kurs du ønsker å delta på og antall uker (hvis det er flere alternativ). Kort tid etter vil du motta bekreftelse på din påmelding og faktura for kurset. Plassen er sikret når kursavgiften er betalt. Dersom et kurs blir avlyst pga dårlig oppslutning eller av grunner utenfor Raus Yogas kontroll, og Raus Yoga ikke stiller med et alternativt kursopplegg, returneres kursavgiften uavkortet. Du er velkommen til å melde deg på og bli med også etter at et kurs har startet opp, forutsatt ledig plass. Kursavgiften vil da bli redusert i forhold til hvor mange ganger du har mistet.

Av-melding

Dersom du melder deg av et kurs du har meldt deg på innen 14 dager før kursstart vil du få refundert tilsvarende kursbeløpet minus kr. 100,- i administrasjonsgebyr.  Vi refunderer i utgangspunktet ikke kursavgift uansett grunn hvis av-meldingen kommer mindre enn 14 dager før kurset skal starte.

Ta igjen tapte timer

Dersom du mister en eller flere ganger av kurset du har meldt deg på, er du velkommen til å ta igjen de tapte timene på de andre kursene vi tilbyr i den grad plassen tillater. Tapte timer må som hovedregel tas igjen i løpet av den perioden kurset du er påmeldt varer (dvs innen sluttdato på det aktuelle kurset).

Fortsetter du videre på kurs hos oss er vi åpne for at du kan ta igjen tapte timer fra forrige kursperiode også i den nye perioden.

Skal du ta igjen en tapt time er det bare å møte opp på timen, du kan ikke forhånds-reservere plass. Gi beskjed til læreren hvilket kurs du vanligvis følger.

Klippekort

Klippekort er ikke noe Raus yoga promoterer (fordi vi mener at de fleste har større nytte og utbytte av kontinuiteten som ligger i å følge kurs over tid) men vi har åpnet for muligheten. Fast påmeldte til det aktuelle kurset har fortrinnsrett dersom det ikke er plass til alle. Ta kontakt på epost dersom du ønsker mer info om klippekort.

Skader

Raus Yoga har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du går på kurs hos oss eller anvender teknikker du har lært på kurs hos oss. Når du melder deg på kurs hos oss, aksepterer du at du selv er ansvarlig for din kropp og ditt sinn, og du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Raus Yoga eller Raus Yogas instruktører for skader du pådrar deg på kurs, eller på vei inn eller ut fra kurslokalet, eller skader du får når du praktiserer det du har lært på egen hånd. Raus Yoga er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.