Klassisk Iyengar yoga

Iyengar yoga er en klassisk yogaform hvor det legges vekt på presisjon i stillingene, noen ganger ved hjelp av utstyr (props). Det arbeides både med å holde enkeltstillinger over tid og med å gjøre ulike stillinger i sekvens og bevegelse.

Den svært erfarne læreren (Brigitta) har undervist yoga over 40 år og har  stor kompetanse på å gjøre undervisningen relevant for hver enkelt elev uansett tidligere erfaring og eventuelle begrensninger. Undervisningen foregår på engelsk. 

These classes will be taught in accordance with the method developed by BKS Iyengar, one of the pioneers introducing Yoga to the West. Brigitta, who will be teaching these classes was a student of Iyengar himself back in the 1970’s and has been teaching yoga ever since.

Iyengar yoga is a world wide recognized form of hatha/physical yoga. The focus is on precise alignment, sometimes using equipment, and paying special attention to timing and sequencing. This practice has many aspects: from dynamic through to restorative.  Every individual can find their place, whether very fit or in need of more remedial practice. You can read more about Iyengar yoga here

Høst 2021. 

Høstferie uke 40

Klassisk Iyengar yoga, tirsdag 0830-0945
8 uker (24/8-19/10) kr 1624.- Meld deg på 
16 uker (24/8-14/12) kr 3100.- Meld deg på

Klassisk Iyengar yoga onsdag 1715-1845
8 uker (25/8-20/10) kr 2080.- Meld deg på
16 uker (25/8-15/12) kr 3960.- Meld deg på
Teacher: Brigitta Tummon

If you sign up after the course has startet your fee will be adjusted according to how many classes you have missed.

Melder du deg på kurs etter kursstart blir kurs-avgiften avkortet i forhold til hvor mange uker/timer du har gått glipp av.

Vennligst les våre smitteverntiltak før du melder deg på.