Klassisk Iyengar yoga

Iyengar yoga er en klassisk yogaform hvor det legges vekt på presisjon i stillingene, noen ganger ved hjelp av utstyr (props). Det arbeides både med å holde enkeltstillinger over tid og med å gjøre ulike stillinger i sekvens og bevegelse.

Brigitta har undervist yoga over 40 år og har stor kompetanse på å gjøre undervisningen relevant for hver enkelt elev uansett tidligere erfaring og eventuelle begrensninger. 

These classes will be taught in accordance with the method developed by BKS Iyengar, one of the pioneers introducing Yoga to the West. Brigitta was a student of Iyengar himself back in the 1970’s and has been teaching yoga ever since. This winter she will conduct the classes in cooperation with Monika

Iyengar yoga is a world wide recognized form of hatha/physical yoga. The focus is on precise alignment, sometimes using equipment, and paying special attention to timing and sequencing. This practice has many aspects: from dynamic through to restorative.  Every individual can find their place, whether very fit or in need of more remedial practice. 

VINTER 2024

Vinterferie uke 8

Klassisk Iyengar yoga tirsdag kl 0830-0945
10 uker (9/1-19/3) kr 2250.- Meld deg på
20 uker (9/1-4/6) kr 4200.- Meld deg på

Klassisk Iyengar yoga onsdag kl 1715-1845
10 uker (10/1-20/3) kr 2900.- Meld deg på
20 uker (10/1-12/6) kr 5500.- Meld deg på

Teacher: Brigitta i samarbeid/alternerende med Monika

Melder du deg på kurs etter kursstart blir kurs-avgiften avkortet i forhold til hvor mange uker/timer du har gått glipp av.