Klassisk Iyengar yoga

Iyengar yoga er en klassisk yogaform hvor det legges vekt på presisjon i stillingene, noen ganger ved hjelp av utstyr (props). Det arbeides både med å holde enkeltstillinger over tid og med å gjøre ulike stillinger i sekvens og bevegelse.

Brigitta har undervist yoga over 40 år og har stor kompetanse på å gjøre undervisningen relevant for hver enkelt elev uansett tidligere erfaring og eventuelle begrensninger. Hun underviser på engelsk.

These classes will be taught in accordance with the method developed by BKS Iyengar, one of the pioneers introducing Yoga to the West. Brigitta was a student of Iyengar himself back in the 1970’s and has been teaching yoga ever since. 

Iyengar yoga is a world wide recognized form of hatha/physical yoga. The focus is on precise alignment, sometimes using equipment, and paying special attention to timing and sequencing. This practice has many aspects: from dynamic through to restorative.  Every individual can find their place, whether very fit or in need of more remedial practice. 

VÅR 2024

Klassisk Iyengar yoga onsdag kl 1715-1845
siste gang før sommerferien blir 12/6

Høst 2024

Høstferie uke 40

Klassisk Iyengar yoga tirsdag kl 0830-0945
8 uker (20/8-15/10) kr 1880.- Meld deg på
17 uker (20/8-17/12) kr 3800.- Meld deg på

Klassisk Iyengar yoga onsdag kl 1715-1845
8 uker (21/8-16/10) kr 2440.- Meld deg på
17 uker (21/8-18/12) kr 4950.- Meld deg på
Teacher: Brigitta

Melder du deg på kurs etter kursstart blir kurs-avgiften avkortet i forhold til hvor mange uker/timer du har gått glipp av.