Helgekurs i Dynamisk yoga, intro og fordypning

Kurset er en introduksjon til dynamisk yoga for deg som er ny – og samtidig gir kurset muligheter for fordypning og nye erfaringer for deg som er kjent med denne yogaformen.

Når vi praktiserer dynamisk yoga er vi stort sett i bevegelse – men i løpet av helgen vil du også få hvile i lange tøyninger og avspenning.

Du vil lære/repetere solhilsen, og med utgangspunkt i denne vil vi gjøre forskjellige sekvenser der du får jobbe med både balanse, styrke og koordinasjon. Fokus vil være på fri pust og utforskning av gode bevegelser slik at vi kan bevege oss «effektivt» og være lett også i det intense.

fredag 8 april kl 18-20 og lørdag 9 april kl 10-12
Pris: kr 750.-     Lærer: Hanne        Meld deg på 

Dancingyoga5beskåret