Meditasjon forandrer hjernen og styrker immunforsvaret

Meditasjon kan ikke bare forandre hjernen, men også styrke immunsystemet, mener psykologiprofessor.

Ulike former for meditasjon har vært praktisert i tusener av år. At det kan hjelpe der og da er så sin sak, men kan meditasjon også forandre selve hjernen?

Professor i psykologi og psykiatri ved universitet i Madison, Wisconsin, Richard Davidson, mener å ha kommet fram til nettopp dette. I sine undersøkelser har han funnet ut at det er en målbar endring i hjerneaktiviteten hos de som mediterte.

– De viste en økt aktivering av fremre, venstre del av hjernen, mens kontrollgruppen viste svært liten endring, sier Davidson.

Styrker immunforsvaret

Videre var en influensavaksine mer effektiv hos dem som mediterte, og de personene som hadde størst endring av aktiviteten i venstre del av hjernen, hadde også størst økning i styrken av immunforsvaret.

– Dette tyder på at selv om det var variasjon mellom deltagerne i hvor effektivt meditasjon påvirket hjerneaktiviteten, så var det de samme som endret sin hjerneaktivitet mest ved meditasjon som også fikk styrket sitt immunforsvar mest ved meditasjon, sier Davidson.

Varig effekt

Forandringene viste seg også fire måneder etter at studien var blitt gjennomført. Davidson tror meditasjon kan gi en varig effekt.

– Dette betyr at de vil bli mer i stand til å takle negative følelser mer effektivt, og at de vil se mer håpefullt og lysere på verden og fremtiden. Davidson håper at vitenskapelige studier av denne typen vil hjelpe til å vise nytten av meditasjon for sinnet så vel som for kroppen.

Moderne stress

For å finne forsøksobjekter gikk han til ansatte i en høyteknologibedrift i Madison, hvor han regnet med å finne det typiske moderne stresset med å kombinere en aktiv karriere med familieliv.

Davidson delte inn sine frivillige i to tilfeldige grupper. Den ene gruppen fikk opplæring i meditasjon og praktiserte meditasjon i åtte uker. Den andre gruppen fungerte kun som kontrollgruppe og mediterte ikke.

Etter åtte uker målte Davidson deltagernes hjerneaktivitet. Dette gjentok han fire måneder etter at meditasjonen var avsluttet. Resultatene publiserte han 22. juli 2003 i Psychosomatic Medicine.

Regulerer følelser

Davidson og hans kolleger konsentrerte seg om en spesiell del av hjernen – den fremre delen av storehjernen.

– Dette er en veldig viktig del av hjernen som er med på å integrere og regulere tanker og følelser, så dette var et naturlig sted å lete, sier Davidson.

Gruppen fokuserte spesielt på den venstre delen av hjernen, for tidligere forskning har indikert at denne delen er nærmere forbundet med positive følelser, og mindre med negative.

Kilde:  forskning.no  august  2003