Meditasjon

Det finnes mange former for meditasjon. Den jeg selv praktiserer og underviser i kalles ofte Mindfulness-meditasjon. Egentlig består den av 3 ulike treninger, eller meditasjoner, som  utfyller hverandre.Alle 3 hører hjemme i en god og fullverdig praksis. Felles for alle 3 er at vi forsøker å trene på dem med en grunnholdning av vennlighet, anerkjennelse og tålmodighet overfor egen innsats.

Kort innføring i Mindfulness meditasjon

1) Kontakt med pusten.  Konsentrasjon og ro. Trening i å stabilisere kontakten med pusten over lengre tid. Når du mister kontakten med pusten og oppdager at du har gjort det så gjenoppta kontakten med pusten. Gjør dette om igjen og om igjen – og om igjen. Registrer hvilke distraksjoner det er som tar bevisstheten vekk fra pusten. Etter hvert vil oppmerksomheten holde kontakten pusten over lengre tidsrom, noe som etter hvert vil roe sinnet og gi større klarhet i bevisstheten. Kalles Samatha i pali (det opprinnelige språket i denne tradisjonen) og handler mye om konsentrasjon og fokus.

2) Gode ønsker, omsorg og vennlighet. Hjertemeditasjon. Innvendig og gjentatt resitering av 3-4 gode ønsker. Ønskene kan f eks være «må du/jeg/vi være trygg, må du/jeg vi være tilfreds, må du/jeg/vi oppleve mye glede. Over tid vil den som trener denne meditasjonen merke at kvaliteter som vennlighet og omsorg styrkes. Dette gjelder også opplevelse av glede og takknemlighet. Kalles Metta i pali og på engelsk Loving-kindness- meditasjon.

3) Tilstedeværelse her og nå. Å se virkeligheten som den er. Trening i å ta imot/møte øyeblikket slik det til enhver tid utfolder seg med en åpen og fordomsfri holdning. Samtidig er det også en bestrebelse i å «se virkeligheten som den faktisk er«. En viktig faktor i dette arbeidet er å bli klar over hvilke filtre, fordommer og antakelser vi alle bruker for å forstå og tolke det vi sanser, ser, hører og opplever. Denne meditasjonsformen kalles på engelsk «Insight meditation» og i pali Vipassana.

 

Helgekurs    Fredag 29 og lørdag 30 mars har du mulighet til å bli med på kurs hvor vi  både trener på meditasjon og gjør rolig yoga sammen. Det blir tid til pust og avspenning også. Les mer

 

Hva skjer i hjernen, kroppen og sinnet når du mediterer?

De siste 20-30 årene har forskning rundt meditasjon og den virkning på vår helse nærmest eksplodert.

Under denne overskriften kommer jeg framover til å fortsette og omtale og legge inn lenker til diverse forskningsstudier og rapporter. Foreløpig har jeg funnet tre interessante artikler, alle publisert på forskning.no. Lenkene har du her:

Meditasjon mot smerter

Meditasjon forandrer hjernen og styrker immunforsvaret

Meditasjon skaper gode bølger i hjernen